Články archiv

    Uplynul rok a Scholička s asi dvaceti dívkami převážně z 1. stupně ZŠ stále zpívá a nejen při liturgických obřadech v našem kostele, což je její hlavní náplní.     V květnu 2012 jsme zpívali při májových pobožnostech několikrát týdně, v červnu pak při...
    Misijní neděle se na celém světě slaví již od r. 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou.     Každoročně připadá na třetí neděli v říjnu. Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy dnešního světa, jako je bída,...
    Začátkem nového školního roku 2011 začala v naší farnosti oficiálně působit „Scholička“, která navazuje na službu Malé a Velké scholy.   Scholičku navštěvuje asi 15 děvčat převážně z prvního stupně ZŠ, aby zpívaly žalmy a ordinaria při nedělních mších svatých a jiných...
<< 1 | 2