Scholička 2011. Začínáme!

    Začátkem nového školního roku 2011 začala v naší farnosti oficiálně působit „Scholička“, která navazuje na službu Malé a Velké scholy.
  Scholičku navštěvuje asi 15 děvčat převážně z prvního stupně ZŠ, aby zpívaly žalmy a ordinaria při nedělních mších svatých a jiných svátcích. Mimo tyto zpěvy ještě zpívají mládežnické rytmické písně při kytaře za doprovodu píšťalek, fléten a orffových nástrojů.
    Krásným zážitkem pro mnohé bylo vánoční pásmo Tisíc andělů ve spolupráci s tetou Vlaďkou Křížkovou, která přizvala k hudební scénce i starší děti. Toto vystoupení se uskutečnilo v našem místním kostele na Boží narození 25. 12. 2011 a ještě jsme mohli přispět nějakou částkou z dobrovolného vstupného na projekt "Na kole dětem", který organizuje ZŠ. Předtím jsme koledami a písněmi s vánoční tématikou potěšili seniory na DPS ve spolupráci s MC Krteček, potom jsme koledovali opuštěným dětem v Kojeneckém ústavu Kyjov za podpory dobrovolnic z naší obce, které se v ústavu těmto dětem věnují. S dětmi z ústavu jsme si mohli pohrát a chovat je, což bylo den před Vánocemi velmi dojemné.
    Před Silvestrem jsme zpívali sestrám Těšitelkám srdce Ježíšova a seniorům z domu Matky Rosy, o které sestry pečují v Rajhradě. Velmi silným zážitkem bylo koledování mezi ležícími nepohyblivými starými lidmi, slzy v jejich očích mluvily za vše. Sestra Heřmana říkala dětem, že poprvé v životě měli tito „ležáci“ koncert „naživo“.
    Také jsme rozvedli diskuzi na téma Evangelia: „...byl jsem nemocný a navštívili jste mě.“ Děti zažily na vlastní kůži radost z toho, že mohou potěšit staré, nemohoucí a opuštěné a vidět v nich trpícího Krista. Žádný hmotný dárek pod stromečkem jim tuto vnitřní radost nemůže vynahradit. Ještě bych chtěla poděkovat obci, která nám umožnila tuto cestu do Rajhradu, velmi si Vaší podpory vážíme. Doba vánoční se přehoupla velmi rychle a už jsme měli plno práce s dobou postní: v neděli 11. 3. 2012 jsme zpívali Dětskou křížovou cestu v našem kostele a o týden později se uskutečnila ve Starém Poddvorově ve farnosti Čejkovice. V neděli 1. 4. 2012 jsme zazpívali Křížovou cestu i v Šardicích. V měsíci květnu nás čekají Májové (pobožnosti k Panně Marii) a 30. června 2012 Farní den, na který Vás všechny už nyní srdečně zveme. Co tam ale předvedeme, je zatím zahaleno tajemstvím.
     Děkuji všem dětem i rodičům, kteří věnují svůj čas naší farnosti, obci i ostatním. Také děkuji našemu duchovnímu otci Josefu Vysloužilovi za podporu, Hankám Varmužovým mladším za kvalitní hudební vedení, Mirkovi Novotnému za kytarový doprovod a tetě Vlaďce Křížkové za motivaci. Ať Vám všem Pán žehná. 

Markéta Varmužová
Fotogalerie