Pošli mě, půjdu já!

 

    Poslední půlrok Scholičky probíhal na plné obrátky, neboť jsme toho museli hodně stihnout. Vše se neslo ve znamení příprav našeho nového CD s názvem "Pošli mě, půjdu já". Abychom si to také nějak zasloužili, prodávaly zpěvačky své výrobky při různých příležitostech a skládaly tak peníze, které jsou při takovém projektu nezbytné.    
    Ve vánočním čase jsme stihli navštívit děti v Dětském centru Kyjov, Hospic sv. Josefa a Dům Matky Rosy v Rajhradě, sloužit při mších v kostele a zúčastnit se Benefičního koncertu schól v Kyjově. Týden před nahráváním jsme zpívali u nás na mládežnické mši s následnou besedou (nejen) pro mladé s knězem Liborem Všetulou – odborníkem na sociální sítě. Účast byla hojná, komunitní centrum téměř nestačilo. Také jsme přispěli do soutěže Srdce s láskou darované článkem "Perníkové srdce pro misie" a mohli jsme tak popsat každoroční přípravu perníčků, jejich prodej a pomoc chudým dětem při Misijní neděli, více na našem webu www.scholicka-mistrin.webnode.cz.
    Díky podpoře naší farnosti i Vás všech dobrodinců jsme mohli během pár dní v TONSTUDIU Rajchman v Dolních Bojanovicích nahrát písně, na které se těšíte a znáte je z různých mší a jiných zpívání během roku. Hudební režie se ujal pan učitel Petr Varmuža, pod jehož vedením natočila skupina muzikantů podklady pro zpěvy Scholičky. Zpěvačky odvedly velký kus práce, neboť nahrávaly nepřetržitě celý pátek za vydatné pomoci paní učitelky Katky Martykánové, jíž jsme velmi vděční. A tak bychom mohli jmenovat spoustu lidí, kteří se podíleli na tomto projektu – jsou mezi nimi kněží, rodiče, farníci, muzikanti, fotografové, učitelé, kamarádi... Nerady bychom na někoho zapomněly, proto Vám, kterých se to týká, tímto způsobem ze srdce děkujeme, protože vždycky je dobrá věc dílem kolektivu a ne jednoho člověka. A také děkujeme Bohu za inspiraci a pomoc, neboť už naši předkové říkali: „ Bez Božího požehnání, marné naše namáhání.“   
    Jaký bude tedy výsledek? Přijďte posoudit sami. Jste srdečně zváni týden po Velikonocích v neděli 12. dubna v 16.00 hod. do kostela Navštívení Panny Marie v Mistříně na slavnostní uvedení našeho nového CD. Budeme rádi, když si jej koupíte, poslechnete a zazpíváte si s námi. Tak jak napovídá název Pošli mě, půjdu já, což je hymna PMDD, mělo by i naše CD mít „misijní charakter“. Chtěli bychom prostřednictvím hudby a zpěvu přinášet „Dobrou zvěst“ do Vašich rodin. Doufáme, že se nám to s Boží pomocí podaří a rozsvítíme alespoň na chvíli světlo tam, kde jsou stíny. 

„…chci dál Světlo nést, být pro zem sůl, už mizí všechny stíny, teď láska hoří v nás. Chci dál Světlo nést, Kristus je svící, dnes celá země září plná lesku jeho světla v každém z nás…“
(Torontská hymna) 

Markéta Varmužová, Marie Krakovičová
Scholička