Misijní neděle 2011

    Misijní neděle se na celém světě slaví již od r. 1926, je spojena s modlitbami a finanční sbírkou.
    Každoročně připadá na třetí neděli v říjnu. Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy dnešního světa, jako je bída, hlad, lepra, negramotnost apod. tím, že skrze spolupráci s misionáři a misijními pracovníky nabízí duchovní i hmotnou pomoc.
    Díky šikovným maminkám i dětem z farnosti a MC Krteček proběhl v neděli 23. října 2011 prodej misijních perníčků. Bylo nabaleno necelých 600 balíčků, které se prodávaly po 30 korunách. Utržená částka 16 700 Kč byla odeslána na Papežské misijní dílo dětí (PMDD). Projekty sponzorované PMDD v ČR se týkaly v minulých letech těchto zemí: Jamajka, Guyana, Uganda, Angola, Nigérie, Súdán, Argentina, Togo, Mexiko, Indie, Sierra Leone, Kamerun, Zimbabwe ad. PMDD pomáhají ročně statisícům dětí, zejména sirotkům, tělesně a duševně handicapovaným dětem, týraným dětem, dětem s AIDS, na ulici a dětem z poválečných oblastí, uprchlických táborů a obětem přírodních katastrof. Více na www.misijnidila.cz.
    Princip činnosti misijního díla spočívá v tom, že každý, kdo chce podpořit misijní činnost, přispívá do „společné pokladnice“, ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje. Nezáleží v první řadě na tom, kolik člověk dává, ale že chce své srdce otevřít pro potřeby chudých.
    Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na letošní misijní neděli, ať už perníčky pekli, zdobili, balili, prodávali či kupovali nebo zajistili krásný průběh misijní mše svaté, kde se nesly dary ve znamení všech kontinentů. Díky! Na stránkách PMMD najdete citát od P. Dimitriu, který se jaksi do naší doby nehodí: „Jestliže miluji svět, už jen tím ho měním.“ 

Markéta Varmužová