Pouť a Farní den v naší obci 2014

    Začátek prázdnin začal v naší farnosti poněkud slavnostně. V sobotu 28. 6. 2014 se uskutečnila již 5. poutní mše svatá k svátku Navštívení Panny Marie v areálu Orla. 
    Jako host přijel kázat řeckokatolický kněz p. Jiří Pleskač, vyhledávaný zpovědník a  znalec bylin, kterého můžete pravidelně slyšet na vlnách radia ČR Brno, kde má diskusní pořad.
    Po  mši svaté následoval průvod se sochou Panny Marie do kostela, kde proběhlo zasvěcení naší farnosti Panně Marii. Při mši svaté a  dále pak při litaniích loretánských v  kostele se nám naskytl dnes již historický a  pro všechny jistě velmi vzácný pohled na  4 klečící kněze – p. Bohumila Měchuru, p.  Josefa Vysloužila, p.  Jiřího Pleskače a  p.  Jaroslava Špargla. Poděkování patří především o. Josefovi za  myšlenku a realizaci uspořádání poutě s farním dnem v  naší obci, o. Jarkovi za  všechna povzbudivá slova pro své krajany a o. Jiřímu za návštěvu a podnětné kázání o Panně Marii.
    A především o. Božkovi za všudypřítomnou podporu všeho dobrého, co se kdy ve farnosti dělo, což bylo možné vždy vyčíst z pokorného a vlídné- ho výrazu v jeho tváři – dej mu Pane věčnou slávu - budete nám, otče Božku, velmi chybět a prosíme o přímluvu v nebi… Děkujeme Vám za vše.
    V  odpoledních hodinách proběhl program na  orelském hřišti – skákací hrad, jízda na  poníkovi, malování na  obličej, táborák, grilování, pohádkové soutěže v režii I. Frölichové, muzikál o Karkulce pod vedením K. Varmužové a navečer následovalo pohoštění ze společných zdrojů při poslechu Varmužovy cimbálové muziky a dechové hudby Nenkovjané.
    Tento den byl pro nás slavnostní. Co je to slavení? Je to přerušení všednosti, dává prostor pro vyjádření radosti, dotýká se hodnot života, upevňuje společenství. Tak věřím, že se nám to podařilo i při letošním 5. farním dnu v naší obci.
    Poděkování patří všem, kteří zde nebyli jmenováni, ale velmi se zasloužili o  zdárný průběh slavnosti.

Markéta Varmužová,
za farní radu
Fotogalerie