Dětská pouť na Velehrad 2013

    Dne 8. 5. 2013, v den svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí, se vydalo na Velehrad téměř 40 dětí a 20 dospělých z naší farnosti. Katecheté kyjovského děkanátu nazvali tuto pouť „Růžencové perličky svatých Cyrila a Metoděje“, aby tak připomněli svým žáčkům z náboženství 1150. výročí příchodu Soluňských bratří na Velkou Moravu.
    Spolu s ostatními poutníky z různých obcí okolo Kyjova jsme přijeli do Starého města, odkud vedla pěší cesta přímo na Velehrad, a tak jsme mohli s růžencem a zpěvem doputovat ke kořenům naší víry. Velehrad byl plný lidí a poutníků z různých koutů republiky, ale i z jiných zemí.
    Počasí nám přálo a tak jsme si mohli v klidu prohlédnout okolí kostela, kláštera, gymnázia i poutního domu Stojanov a nakouknout do nově otevřené prodejny plné knih, svíček, sošek, křížků a jiných suvenýrů. Vše je krásně spravené a byli jsme na toto naše Moravské centrum právem hrdí. 
    V bazilice od rána probíhaly mše a na tu naši jsme se těšili v půl čtvrté, kterou sloužil kyjovský děkan Svatopluk Pavlica spolu s ostatními kněžími. Když Scholička spustila hymnu Papežského misijního díla dětí Pošli mě, půjdu já, nebo staroslověnskou Bogorodici, měli jsme všichni husí kůži i slzy v očích, protože na tomto svatém místě je zvláštní atmosféra, která k člověku promlouvá do hloubky srdce. Rozloučili jsme se písní:  "...svatí Cyrile a Metoději, národ český k vám dnes hledí, zachovejte víry Velehrad!" 
    Po mši svaté, a dobrém občerstvení v místní cukrárně, měli katecheté připravený zábavný program pro děti s cyrilometodějskou tématikou. Ještě jsme stihli závěrečnou fotku před opravující se bazilikou a rozloučili se s krásným pocitem naplněného dne a s prosbou za náš národ: "Svatí Cyrile a Metoději, orodujte za nás!"

Markéta Varmužová
Fotogalerie