Třináctka v Žarošicích 2014

    V neděli 13. července 2014 pořádala naše farnost v Žarošicích pouť, na které se podíleli ministranti, akolyté, zpěváci, muzikanti, krojovaní a všichni, kteří doputovali ke Staré Matce Boží Žarošské.
    Tyto již tradiční žarošské „třináctky“ zavedl v r. 1997 tehdejší p. farář Kopecký, které se konají na památku zjevení ve Fatimě, kdy se Panna Maria zjevovala 3 pasáčkům každého třináctého v měsíci od května do října.
    Jednotlivé pouti celebrují pozvaní hosté, té naší se ujal p. Marcel Puvák z Ostravy, který pracuje pro TV Noe.
    Po modlitbě růžence, mši svaté, světelném průvodě se sochou P. Marie a svátostném požehnání žarošský farář p. Pohanka poděkoval našim farníkům za uspořádání poutě a vyzvedl přítomnost našeho doprovázejícího kněze p. Bohumila Měchury, kterému všichni přítomní zatleskali.
    Po povzbudivé pouti i příhodném počasí jsme se občerstvili na faře dobrotami, které upekly ženy z naší farnosti.
    Všem zúčastněným, zvlášť krojovaným, zpěvákům a všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu pouti, patří dík a Pán Bůh zaplať. Domů jsme odjížděli s písní „ ...před věky zvolena, Panno Maria...“ a už teď se těšíme na hlavní pouť Zlatou sobotu, která se uskuteční v sobotu 13. září. Jste všichni srdečně zváni.

M. Varmužová,
za pastorační radu farnosti
Fotogalerie