Scholička od Adventu 2015 do Velikonoc 2016

    Po krásné, ale náročné Misijní neděli, která byla věnována Jeníkovu, se Scholička začala připravovat na Advent a Vánoce…
    Důležitým dnem byl pro nás 5. prosinec, kdy jsme přijali pozvání od sester Těšitelek BSJ v Rajhradě na slavnost 100. výročí založení Kongregace. Zpívali jsme při mši svaté, kterou celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle, a poté jsme poblahopřáli sestrám k jejich jubileu a vybrali písně související s jejich misijním a duchovním posláním při následujícím koncertu, který sledoval nejen o. biskup Cikrle s místními farníky, ale i sestry Těšitelky, které přijeli na slavnost ze Slovenska a Argentiny. Věnovali jsme jim darem bílou orchidej na znamení čistoty a velké zdobené perníkové srdce jako symbol jejich spirituality a služby bližním. Od září se naše řady rozšířily o 10 malých nových zpěváčků („Malá scholička“), pro které byla tato „mikulášská sobota“ první velkou příležitostí zazpívat před publikem za doprovodu nástrojů a prožít tak krásný den v klášteře, naplněném vděčností za přijatá dobrodiní. Poslední dojemnou tečkou po skvělém pohoštění byla návštěva nemocných v Domě Matky Rosy. Malí i velcí vše zvládli na jedničku a odjížděli jsme s příjemným pocitem a naplněním, že naše snaha zpívat pro lidi a k oslavě Boží má velký smysl. Tímto bychom také rádi poděkovali obecnímu úřadu, který každoročně podpoří naši návštěvu v Rajhradě, a ochotnému řidiči panu Kortišovi.
    O týden později, 12. prosince, jsme zazpívali na Pohádkových Vánocích v místní škole, která věnovala výtěžek z této akce Dětskému oddělení nemocnice Kyjov a Nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka. Opět jsme byli rádi, že můžeme být součástí krásné benefiční akce a podpořit místní ZŠ, která nám vždy ve všem vyjde vstříc.
    Další novinkou v prosinci byla první dětská mše svatá, kde zazněly adventní písně. Dětské mše, na které jste srdečně zváni, se staly již součástí každého měsíce a probíhají každou první středu buď v 18:00 nebo 19:00 hod. podle letního nebo zimního času. Advent také souvisí s „chozením s lampičkami“ na rorátních mších. Symbolicky tak přinášíme světlo do tmavých zimních dnů a připomínáme si, že „brzy zazáří velké Světlo v Betlémě, které bude pro všechen lid. To Světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila...“
    Během Vánoc jsme prodávali Vánoční misijní pohledy, které malovaly děti ze Scholičky, náboženství a  místní ZŠ. Výtěžek poputuje na PMDD (Papežské misijní dílo dětí). Za pohledy jsme utržili 1 401 Kč. Po Vánocích jsme si v lednu dali krátký odpočinek a v únoru jsme již vítali v kostele prvokomunikanty, kteří byli představováni farnosti. V půstu, během jarních prázdnin, jsme odzpívali Dětskou křížovou cestu a uskutečnili o "Smrtné" a "Květné" neděli Velikonoční jarmark, kde jsme prodávali výrobky dětí za spolupráce Šikulek ze ZŠ pod vedením tety Petry Bužkové a Jany Foltýnové. Za krásná vajíčka též děkujeme paní Kamile Kundratové. Výtěžek z Misijního velikonočního jarmarku byl 6 039 Kč a současně s výdělkem za pohledy z Vánoc posíláme díky Vaší štědrosti na PMDD 7 440 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
    Nyní jsou před námi Velikonoce – největší svátky v roce, dále pak Májové pobožnosti, první svaté přijímání, Farní den spojený s poutí a pro některé v létě Celosvětové setkání mládeže se sv.otcem v Krakově. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu. Děkujeme o.Bedřichu Horákovi za zázemí a zakoupení nových zpěvníků. Přijďte s dětmi za námi. Scházíme se každé úterý od půl šesté na faře, nebo na dětské mši každou první středu v měsíci. Budeme těšit.

Markéta Varmužová