Misijní neděle 2014. Děkujeme!

    Tak, jako každý rok, se sluší poděkovat všem, kteří se i letos podíleli na zdárném průběhu Misijní neděle 19. října 2014. Organizace se ujala naše Scholička, která perníky pekla, zdobila, balila i prodávala za velké pomoci svých rodin i ostatních dobrodinců z obce.
    Otevřené dveře s vůní perníků jsme měli nejen ve farnosti, ale i v místní škole, kde si kupovali perníky i spolužáci a učitelé. Díky přízni Vás všech bylo odesláno na PMDD 18 400 Kč .
    Děkujeme Vám za podporu a těšíme se na další voňavé misijní pečení s krásnou myšlenkou na chudé děti v dalekých krajích.

Scholička
Fotogalerie