Uvedení CD "Pošli mě, půjdu já"

 Jste srdečně zváni týden po Velikonocích v neděli 12. dubna v 16.00 hod. do kostela Navštívení Panny Marie v Mistříně na slavnostní uvedení našeho nového CD

Budeme rádi, když si jej koupíte, poslechnete a zazpíváte si s námi. Tak jak napovídá název Pošli mě, půjdu já, což je hymna PMDD, mělo by i naše CD mít „misijní charakter“. Chtěli bychom prostřednictvím hudby a zpěvu přinášet „Dobrou zvěst“ do Vašich rodin. Doufáme, že se nám to s Boží pomocí podaří a rozsvítíme alespoň na chvíli světlo tam, kde jsou stíny. 

„…chci dál Světlo nést, být pro zem sůl, už mizí všechny stíny, teď láska hoří v nás. Chci dál Světlo nést, Kristus je svící, dnes celá země září plná lesku jeho světla v každém z nás…“ 

(Torontská hymna)