POZVÁNKA na křížovou cestu se mší svatou pro děti!

Jste srdečně zváni na křížovou cestu se Scholičkou s následnou mší svatou pro děti! Ve středu 2. března 2016 v chrámu Páně v Mistříně. Začínáme v 17:15!