PF 2015

Na večerním nebi hvězdy svítí,
jedna z nich se ze všech nejvíc třpytí,
nad Betlémem září na znamení
místa Božího navštívení...

Obyčejné místo, bezvýznamné město vyvolil si Pán k setkání,
každý jinou cestou do Betléma přijdou ti, kdo Krále hledají...

zpíváme v jedné ze svých vánočních písní. Přejeme Vám radostné a požehnané svátky. V novém roce se těšíme, až si s námi zazpíváte při našem novém CD "Pošli mě, půjdu já" - tímto Vám děkujeme za Vaši podporu a přízeň.

Scholička